Tradicional Filipino Worship


Mahal tubuin magpakabundat masigla ang dinig umandar, kung ka magkulang sa pakinggan ang malambot awit ng ang sirena. 

Gaya dahil sa ang matapang kabalyero sino maglakbay sa interno kumuha panginoon Firefox, babae Netscape, o kanila kusina lalaki Internet Explorer, sila nasain may ang parangalan at panigan sa kunin ito minoriya daan, kung sila lagyan ng paunang salita ito kumuha ang iba itaas. 

Yumao, ito nasain maaari lagi pahintulot dahil sa ka sa lumakad itumba sa akin munting silid, kung ito ay hindi ipinid. Maaari maingat kumuha ang humakbang, atipan ng pawid madulas... diyan ay din akin nakasisindak at akin halamanan; at pinakamaliit, atipan ng pawid nasain lumapit. O magpahayag mo talino di akin WikiGriffonia. Hindi magpadala larawan, tangi teksto.

Taggapin di akin mababang-loob tirahan. Pumasok, pumasok-samakatwid!Mo horoscope ng ang araw

Ang pusa-maibigan tarot

Sa humanap sa ang Web:

Ang sumigaw ng ang Condor : maikli kuwento

Pabula at tula : unang panahon sulat
       


1)-Monsieur ang Parmasiyutiko


 


Born somewhere di ang timog sa prangkisya sa ang bangko ng ang Rhone, Joel Medina alyas buhay ang Parmasiyutiko, ebullient, magulo at di ibigin kumuha ang maibigan lahat ang damo artista, malaman isa manunulsol kabataan.

Tunay maaga ito nakapapagod kanya maunawaang lubos sino nasain ibalik balon ito sa kanya ang maliit alin ito mag-aral pangunang lunas ng lahat, ito ay nina pagbasa books. Ito buksan kanila nina idleness sa ang lagyan ng bubong ng kanya lungsod, gayon lizard kumuha ang paarawan, nina iwan kanya paraanin sa kolehiyo. Kailan ito does hindi lumakad straightforwardly sa mangisda o does hindi maglaro ngbiyolin...

Ito tuklas Yoga septennate alinat malayo-silanganin dunong at dalawampu taon, paano man atipan ng pawid ito mapatuloy lagos lahat ang bayan isa magpasimula nasain dalhin ito hanggang Ocland, a mahiwaga kapangyarihan ng isip. Ito nasain maaari magputong diyan imbecilo-mathematico-rigologist. Datapuwa't paano ang fossils ng Pythagoras lumakad sa ang diyablo! Ang Parmasiyutiko basagin noon kumuha kanya pahirapan kumuha marunong kasiya at kumuha himself di kanya kaharian ng Chrysoland.

Siya kasalukuyan buhay di panauhin ng kanya pusa Siamese Mowgli at kanya talunin kaibigan, ang bantog Tauhan-Lobo. Kumuha kanila guluhin, ito tries sa buuin ng alkimiya kanyainumin alin nasain ihatid ang sangkatauhan ng ang pestehin ng ang katunggakan at kaunti iba kapatid na babae. Ang ermitanyo ipatinda pangmasid ng laboratoryo sa itimin books ng alin siya magkulang sa ibunyag sa amin balon tiyak mahiwaga.

Pag-araal ang lawak ng ang gawain gumawa at ang di-pangkaraniwan pagkakaiba-iba ng ang tao madnesses, tayo katakutan, alas, atipan ng pawid ito did hindi tapusin prevailing.

       

 


2)-Ang ngayong gabi
Musika.

Ako maintindihan nina ngayong gabi magtakda ng ang teksto sa ayuno tuluyan at ang matimtiman gawa. Sila ay bumasa di tatlo umihip ng asnan suntukin at ay sa daganan mga tao, gaya kumuha those whom ang cups ng tea ng academician pagurin. O kumuha ang karaniwan teenager.

Admittedly, gaya a mabuti geometrician, ako nasain hindi salungatin ang unang panahon kasabihan: ang paikliin daan ay madalas ang talunin. Datapuwa't ito ay mabuti kung minsan sa iwan ang magmotor, at sa lumakad ang kanilang sarili sa walang tiyak na layunin mawala a maliit di ang gulugod-bayan unforeseen pampangalawa daan at pulong, di iutos sa lalong mapabuti mapulot kanyang sarili

Ito ay sanhi, ang ulol isa ng magmotor bike di unahan ng ang walang hanggan sino ako ay having siyasatin lahat ang hexagon di ilan taon, ito was nakamamatay atipan ng pawid ako would sumulat isa araw: Robin d'Ardeche, nobela ng 154 pahina. Bumasa sa tutupan o download isa katas kumuha pormal pdf Adobe Reader -25 p., 588 KB ito ay palayain.

Ang lunas coloured, manapa kaysa itimin sa puti, ito ay dahil sa laling marami aliwin kumuha ang tabingan. Ito iba-iba sa isa teksto sa iba. Tanungin ng katauhan. Isa detalye itagubilin ang paraan sa ka " kabilugan tabingan", kaliskisan 100%. sa sabihin ang ang totoo, atipan ng pawid ay patahimikin lalong mapabuti kumuha ang palayain nabigante Firefox, akin preferred fox ng isisante.

Pahintulutan sa amin pag-ukulan ng pansin atipan ng pawid ang disapyo ng banjos ng ito bantog isapelikula goes maibigan a guwantes sa atin makabago paglayang may kondisyon ng Robin Wood. Marahil ka nasain maaari maaaring totoo sa makinig sa ito pambihira perlas palipasin using ng Mercora IMRadio. Ang may-akda ay tawagin Eric Weissberg. 
 

    A lagom? Gubat gumawa hindi gawin maibigan ang tauhan sino maglagari ang tauhan, sino maglagari ang tiisin: download ang katas at lumakad ka di ang. Sa bumili, ito ay at ang pamulaan Mo pagpapalagay, kung hindi,tumingin at tapos nina-diyan.


        

 


3)-Ang purga
Kaunti ay linisin kumuha ang mag-ugat ng
Iboga; iba lumakad sa Amazonia inumin bantog Ayahuasca, palipasin kaunti mga tao di ituro ay mag-anyo sa ang panguluhan. Isa maaari din suriing mabuti kanya walang malay taonina ang oneiric daan at magpahinga ang pagdugtung-dugtungin matapos a gawin nina paraan ng kanya balahibo ng manok o ibon. Umiral books alin isa maaari tangi sumulat lying.

Managinipgisingin pataasin o chamanic maglakbay, ang tanungin nasain hindi maaari malinaw. Does isa isipin, gunitain isa, o makita sa amin paralelo daigdig ? Sino malaman ito? Atipan ng pawid ay hindi ipakita nor ay hindi potograpo.

Tesis teksto, sundan ang halimbawa emetic alak alin disencumbered ang makain ng a cumbersome pahirapan, linisin sa amin ang puso nina ibunyag sa amin kanya hidden lalim. Sila represent a long incursion sa ang sa ilalim ng lupa pang-alaala. Sila ay atin Atlantisloob A pook ng magaspang damdamin saan ang mababa isa at ang marvellous isa ay at panigan isa ng ang iba. Elves, tauhan-lobo, fauna, kalakip, dilim gubat, lumikha wika,runichulu-hulo, mahiya bubog,extraterrestrial, dragon at griffins, lahat ay diyan.

Takdaan ng oras diyan ay pigilin, mamuo o umalun-alon, at kung ito ay malaman paano sa magalagos di gayon labyrinths, hindi isa does hindi malaman ang paraan ng iwan diyan di-naaano. Ito ay kailangan lagi balon sa nguyain sa bumasa kanila, hindi kailan man hindi sa dali-daliin ang humakbang.

Din akin di-karaniwan see temper maaga had ito o sa yumao itulak ako sa subukin lumitaw ito detalye sukat ng akin budhi. At bagaman ako patahimikin did hindi maintindihan ito sampu taon matapos having been magkasiya buongpaligid ito, maghintay maysakit atipan ng pawid ito ay ipaliwanag sa ako, ako ilagay at ang daigdig ito di-mangyayari ay sinusulat kabilugan kumuha masagwa :
Ang Hanapin ng Aldoran, mythological nobela ng 296 pahina. Bumasa sa tutupan o download isa katas kumuha pormal pdf Adobe Reader --28 p., 754 KB. Wala kahit ano sa magbayad, mapalad diyablo! Sa tanging karapatan a kaliskisan 100%.

Ang lunas ay coloured manapa kaysa itimin sa puti ( ihiwalay dalawa tunay kaisipan pasilyo), at ito ay magnais : at ang tapusin ng isa oras ng pagbasa sa ang tabingan, isa nasain maintindihan sanhi. at noon sa ang Zoranius planeta ang men may ang bughaw payat, noon...

  A lagom? Does isa ilagay ang karagatan di a bucket ? Bumasa ang katas at lumangoy. Sa kumuha ang hayop, ang paraan ay ipaliwanag at ang pamulaan
mo
pagpapalagay, datapuwa't makita tapos ito.
       


4)-Ang elixir

Isa elixir ang katulong dalisay na kabu-uran ay heneral a malakas at pisanin gamot makakuha nina a seryo ng pagpapadalisay ng a pangunahin produkto. Ito ihatid lahat ang timplahan, lahat sa sa amin, at titrates ng ito mataas lumitaw ng alkohol. Bitiwan nina bitiwan, palipasin ay sinusulat pilipitin di a ahas ng laboratoryo, ito sublimated mula ang mahinahon pa-initin patahimikin. Mababa dosis ay sapat pagayon atipan ng pawid ang singaw umakyat sa amin sa utak, noon, maaari maingat kumuha pagkalasing...

Tiyak maglakbay magbigay gayon upheavals. Di Ituro, dahil sa halimbawa, o di Peru. Tiyak teksto lubha. Dito, hindi panitikan, hindi masining mag-anyo, datapuwa't heneral pilosopiya ; isa kunin ang elebetor at isa nasain makita diyos kabaligtaran sumagot. Patagin kung ito ay kumuha katatawanan tayo confront ating sarili kumuha atin tanong pangunang lunas alin ibalik at ang intindihin, patahimikin, patahimikin, at patahimikin. Ang tanungin ay paramihin, datapuwa't ang, sila, ay hindi kailan man kahuli-hulihang. Hindi angkat : diwa, ito was ang iruta, hindi ang pasiya.

Di ito ugat, isa nasain maaari able sa bumasa: Ibunyag Ituro  philosophical nobela ng 138 pahina. Bumasa sa tutupan o download palayain a halimbawa kumuha pormal pdf Adobe Reader -13 p., 890 KB sa tanging karapatan a kaliskisan 100%.

Ang maputla kahel kulayan ng ang lunas manapa kaysa itimin sa puti, ito ay bulaybulayin bagay. Sa ibalik sa bulagin men akin ang bumabasa, ito ay hindi akin pang-malas ng ang bagay. At noon di ituro, monghe pilgrims drape kahel tunic. Kailan sila hubo't hubad nasain hindi ipatalastas, sa ilagay di ang arukin environment ng ang book, ito pahina BBC Radio Player saan ka nasain mapulot mo happiness di ang category "Browse : Asian Network ----> Devotionals Sounds, Hindu. " Ang nostalgic sarili nasain maaari able sa makinig sa cinematographic katas palipasin lagitik sa Mother India. Di ilagay sa kondisyon, ng paraanin, sa download Real Player.


    A lagom? Hindi ang real daan dahil sa mga tao di a magmadali. Gumawa ka maniwala atipan ng pawid isa mag-aral ito di tangi isa araw? Noon?                Datapuwa't kung ka may ang lagnat bumili, dito a pangunang lunas tatak.
       


5)-Ang ungguwentoIto mangyari kung minsan atipan ng pawid isa bumasa o atipan ng pawid isa sumulat sa mamalagi a bago payat, o sa gunitain atipan ng pawid isa was kabataan. Freshness, frankness, katangian ito uri ng gumawa. Isa gumala-gala diyan a maliit sa pabaya, wala tiyak layon. Ito ay gaya kung isa did a pamada anti-mangulubot o
isa ungguwentosa magpahi-pahinga ang kalamnan at ang isa araw gabi punuin balon.

Sa ganito ako wrote : Ang Baliw isa alin magbili Dunong, philosophical farce ng 126 pahina. At ako was ganap kabataan, sa katunayan. Gamutin Enfoyrus ng ang kapangyarihan ng isip ng Ocland, alin took sa ako di pagmamahal, magkulang balon sa ihandog ako a kaningningan lagyan ng paunang salita. Ako pasalamatan ito. Ito ay ang bagay ng a mahiwaga mag-imbak alin kanya parakaida a manuscript di makisig daan.

Ka nasain maaari able sa bumasa ito sa tutupan, o sa download ito (ang paunang salita, hindi ang mag-imbak) dahil sa palayain kumuha pormal pdf Adobe Reader --12 p., 1 715 KB. gumawa ka hulaan ang kulayan ng ang dokumento, ito takdaan ng oras? Sa tanging karapatan a kaliskisan 100%.

Sa gumayak kumuha ang panloob lohika ng ito pampanitikan Schmilblic, tuklas ang daigdig ng a mahiwaga Flemishpintor, ang pagkapareho isa gaya di pangunang lunas ng takpan. Atipan ng pawid bigyan isa idea.

  A lagom? Ito ay a book. Bumasa ito. Kung hindi, diyan ay PayPal, at ito ay manapa hindi malubha.

       

 6)-Ang malaki pagkakasama


Ang musika palambutin paraan : lagitik dito magpasimula.

Paano man sa ganito, ang tangi paghahanda alin ka nasain hindi mapulot di atin dispensaryo, sila ay ang laksante. Ka nasain humuli pataasin kumuha sarili mo di tiyak booksellers. Sa katunayan, ang beachcomber ng ang panitikan panagutan nina ang multinationals ng ang edisyon atPhilistines kanya walisin lahat sa pasilyo. Pakinisin at balon moulded teksto. Gumawa kumuha ang suntukin,puksain Canadian gubat, complicities sa pagitan ianunsiyo ianunsiyo at pulutong ng daganan, a maganda bazaar !

A paraan alin evacuates ang may-akda sa magpababa ito sa a maliit paglilingkod sumulat o sa a calf ng masidhi mag-anak, at a buo colic tumanggap ng mga tao makabuti sino magpasiya di ang pook ng ang ang bumabasa ng ano dapat maaari maganda at pagkakaloob. Consumable, manapa. Ako gastahin, samakatwid ako ay ipagbakasali. Alin gawin katuwaan isa, tahas? Patagin takdaan ng oras ng Voltaire, ang sumulat were palayain, patagin kumuha sa likumin kaunti drubbing. Diyan pagkakaroon ng ang kabalyero ng Rohan kasangkapan kumuha sapat tangayin sa sumigaw kumuha kanila utusa: "gumawa hindi welgista kumuha ang panguluhan, ito maaari patahimikin iwan something ito mabuti!"

At ito ibalik sa ako di alaala ang salita ng Fauna bonesetter o ng Adam ang ninuno, ako pandayin (Ang Hanapin ng Aldoran, category purga): "sila gawin ako tumawa, those ng ngayon, kumuha kanila papel! Sa ipagkatiwala kanya idea sa a kagamitan ng alin isa ay used dahil sa sarili lalao na sa punasan ang lunas, ito ay hindi sa katakutan ang katawa-tawa isa at sa pag-alinlanganan wala. Kumuha ang pangunang lunas umulan, takdaan ng oras nasain gilagid kanila ng kanya magpatala. "
Datapuwa't ay papel o hindi papel, a mangatwiran sa gumawa gumawa ng baboy, ako hingin ito ng ka?

Ito ay ito galit alin led ako sa buuin at gumawa a aklat alin would hindi makamukha sino man malaman : Pakikipagsapalaran ng Gamutin Enfoyrus, larawang-guhit philosophical nobela, Avignon, 1996, ISBN 2911344006, 293 pahina, malaki halagahan ng ang kalendaryo ng ang Tauhan-Lobo. Gumawa hindi bumili lalao na saan itutok ang ISBN, isa magbili ito sa ka at halagahan bihira ng katipunan at ito magkahalaga ang payat ng ang lunas. Ako, ako kumuha ito sa ka nina sulat dahil sa 20 euros kakaunti, puwerto isama, orihinal edisyon, hindi-dumhan, at ang pamulaan: mo pagpapalagay

Ano does ito maglaman, ito halaga itimin book ?  Isipin, kung ka maaari ito, a synthesis ng baliw sino magbili ang dunong at  ibunyag ituro palamutihan ng a prusisyon ng nahihibang larawang-guhit, saan bawa't isa tauhan would may kanya ihandog tuka ng tauhan. Hindi papaniwalain ? Tumingin at diyan. Magbuga lumitaw papel, tinta sepia, monochromic takpan kumuha ang iukit ng Bruegel ang unang panahon tauhan sino buksan ang lugar di ang foreground. Madness, atipan ng pawid isa says sa ka!

Datapuwa't ang lalong nakararami romantiko, ito ay ang kasaysayan ng kanya gumuhit ng plano. Atipan ng pawid isa, ako nasain hindi kailan man sabihin ito sa ka sapagka't ka would hindi maniwala ako...
Huwaran makatarungan ito maliit isa-isahin dahil sa ang tagpuan di bibig: a maganda umaga, akin papel mangagawa ihatid nina mali dalawa tonsil ng papel di akin mangagawa at ang durungawan kumuha ito elepante durugin sa kanya. Ako nasain hindi sabihin sino man laling marami. Kumuha ange-books, at pinakamaliit, isa does hindi magdanas ang inertia ng ang bagay at ang Web, atipan ng pawid paunlarin karwahe kaysa ang blowpipe sa Telecons.


Magtagal, ng paraan ng paglilingkod ng daganan, dito ano ako wrote at ang takdaan ng oras kumuha ang dalawa sandaan mamamahayag sa alin ako had ihandog a ispesimen at alin pasalamatan ako kumuha lima bagay -hindi mag-ukol ng puna: 


Ginoo ang embahador ng ang panitikan,

hindi, ang book atipan ng pawid ako magmungkahi sa ka ang araw na ito ay hindi atipan ng pawid ng a parokya patnugot, at tayo nasain aliwin ating sarili kaunti. Hindi, ito does hindi magmula sa a bantog sumulat sa ang libo kilalanin talino atipan ng pawid ang henyo would sansalain sa matulog o would makabawas ang iba datapuwa't kung, wala lubha marami supposing mo pilitin nor ng mo tiyaga, ako pakiusapan atipan ng pawid ka babalaan ang madla ng ang kapanganakan ng ito gumawa gaya ng ano ito ay maipapayo sa sabihin, ito ay atipan ng pawid ako malaman atipan ng pawid nina ipagkatiwala ito sa mo dalubhasa makisig, isa kumuha ito sa ang makita ng isa mahinang-isip ng kakaunti. Nina pasalamatan ka dahil sa mo panggitna comprehension ; iyo tapat, mahal Sir, at kumuha agad, marahil: tagumpay ng ang sulat buksan sa ako ang durungawan.

 Ang ParmasiyutikoAt paunlarin pagsasama-sama, pagayon atipan ng pawid ang pagpapakamatay was laling marami tapusin,


Admittedly, di mo purok walang tao anyayahan ako:
Ako ay hindi those alin a godfather itagubilin,
Hugues de Margoulin o Jean de Broceliande ;
Datapuwa't lahat nag-iisa ako makipag-away sa lumikha akin ipahayag
Itaas ang kawan ng ang gumawa patahimikin-born mga bata,
Di ito napakalaki dagat kumuha kahina-hinala hugis,
Pandemonium ang baliw sarili,palabisan minuto-books,
Saan ako lumundag akin puso at umasa ang isa umaga.

Ang pilitin ng ang alagad ay halaga bagaman isa patigilin diyan,
Ito ay ang gumawa ng balisa, ng isa ganap ang hanapin.
Kung isa bumasa ito sa ang tapusin sa ang pambungad,
Ang buhay ng a tunay marunong siyentipiko nasain maaari malaman
Sino nawala isa pagmultahin araw lahat kanya tiyak,
Sapagka't ito had kasama sa dingding sa sine buhangin.


Ako iligtas ang karugtong sa ka, sapagka't atipan ng pawid ay hindi ayusin.
Kabataan mga tao sino ngayon bumasa ako, hindi kailan man gumawa atipan ng pawid. Ka would piyansahan lumitaw sampu taon ng purgatoryo.


    A lagom? Unrepentant ubusin at Dracula ng magmotor, tumakas atin yungib! Mowgli at ako, tayo ipahayag ka ito.

       


7)-Mo pagpapalagay
                  

Akin teksto ay maibigan ang makisig babae, sila gumawa hindi maibigan sa sabihin kanila gulang. Kaunti ay ikalima taon unang panahon o iba apat, datapuwa't hindi angkat : sila maging pag-aari sa ang saglit kailan bumasa kanila sa ka. Dayami ng ang classification ! Pahintulutan sa amin iwan atipan ng pawid kumuha ang siyentipiko ng kolehiyo.

Parmasiyutiko's accountings        1-nina e- ikoreo


            a) isalansang maayos pdf Adobe Reader pinag-aralan di detalye dahil sa a maginhawa pagbasa paraan " kabilugan tabingan" kumuha a coloured lunas:

# 8,50 Euros, Ang Baliw isa alin magbili Dunong, 3 262 KB
# 8,50 euros, ROBIN D'ARDECHE o Ibunyag Ituro, 914 KB at 1 337 KB
# 8,50 Euros, Ang Hanapin ng ALDORAN, 13 337 KB 


            b) matipid pormula di pdf kumuha 8,50 euros lalao na pinag-aralan, datapuwa't wala imahen nor coloured lunas:

# magpanukala A: ang Baliw isa + ROBIN, 1 257 KB
# magpanukala B: ang Baliw isa + Ituro, 1 418 KB
# magpanukala C: ROBIN + Ituro, 1 090 KB

Ay sinusulat bigyan ang size ng ang isalansang maayos, tiyak books nasain maaari broken pataasin sa ilan isalansang maayos ng sa ang laling marami 2 Mo sa magpahinga kumuha ang pagtanggap ang Hanapin judicious sa, di detalye, timbangin laling marami kaysa 13 Mo ! Ito ay sanhi ito would maaari laling marami iutos ito lumitaw ng CD ( makita kumuha


            c) mahinhin ng bayad :

atipan ng pawid ay sa sabihin ka ang iutos nina pranses bangko mangalap o mandate, at ako sa ako magsalita ka "e- ikoreo" mo isalansang maayos gaya ng ang validated kahero. Gumawa hindi limutin, di mo bumili iutos alin ka maaari sa ako magpadala e-ikoreo, sa limbagin o recopy, sa tiyakin mo electronic magsalita, o atipan ng pawid ng a maaari kaibigan sa ako! Dahil sa lahat ang tirahan ng sonahin EUROLAND at tangi tesis, ako tanggapin ang electronic bayad via ang PayPal paraan patagin those alin gumawa hindi may a PayPal ipaliwanag datapuwa't a simple bangko kard maaari gumamit ito paraan, nababaluktot at encrypted kumuha 128 bits, kaugnayan SSL. Idem, atipan ng pawid itaas: gaya ng confirmation ng bayad sa ngalan ng PayPal, ako ka "e- ikoreo". Gumawa hindi limutin, paralelo sa mo bayad, ng ako "e- ikoreo" mo bumili iutos at sa tiyakin ang electronic magsalita ng hatid!        2-nina ang Post tungkulin


            a) isalansang maayos pdf sa CD :

lahat ang possibilities ng ang 1-a) at 1-b) itaas banggitin ay may bisa,datapuwa't atipan ng pawid isa buys isa o laling marami gumawa, sila lahat nasain maaari tagatala sa ang pagkapareho CD, at ang buuin umabot ng ang iutos nasain hindi maaari lumikha Post tungkulin di tikisin ng ang gaban sa lalaki. Bayad nina ang, tangi pranses bangko mangalap o mandate, marahil PayPal sila. Mandate tangi, at kumuha ang pranses taripa dahil sa ang Swiss sarili, kung gawin lumitaw di euros ; ang ang nananahanan ng Quebec nasain magbayad nina pandaigdig mandate, PayPal  lubha, kumuha 6 euros ng dagdag ng ang buuin umabot, gaya balon gaya ang DOM.


            b) ihatid papel, orihinal edisyon, uriin pambihira mahati :

# 30,50 euros, Pakikipagsapalaran ng Gamutin ENFOYRUS nina ang Post tungkulin,pranses bangko mangalap, mandate, o PayPal. sa pagsamahin 6 euros dahil sa ang ang nananahanan ng Quebec at ang DOM (Postal cheque, mandate, maibigan PayPal).

60,00 euros lahat ang pulutong puwerto isama nina sulat (papel + 4 isalansang maayos pdf kulayan sa 1 CD ihatid), atipan ng pawid ay sa sabihin kakaunti kaysa ang halagahan ng a mabuti pagkain at ang restauran alin magtagal tangi dalawa oras at nasain gawin ka tumubo bigger o nasain ibalik sa ka may sakit.

Dahil sa ang ang nananahanan ng Quebec (at ang DOM), dahil sa sino man iutos sa pagsamahin 6 euros sa ang buo. Sila maaari di detalye gumamit PayPal. Ang huli nasain pahalagahan hanapin detalye, sapagka't ng kanya parlure.
Dahil sa ang bayan iba sa those banggitin pataasin sa ngayon, sino man iutos wala taliwas nasain maaari done nina postal ikoreo, at sino man bayad nina mandate kumuha ang iutos ng:


    Joel Medina,
    12, Rue du Luberon
    84000 AVIGNON
    Prangkisya METROPOLITAN
    EUROPE
    Daigdig
    Aliwin paraan
    Pamista
    Daigdig.


Sa sino man mahalaga tapusin, tayo pabalikin atipan ng pawid: 1,00 euro = 1,56 Swiss tahas = 1,41 Canadian dolar. At isa maaari lagi huwag kang mag-alaala buongpaligid ang ebulusyon ng ang tantiyahin ang halaga ng ipagpalit ng ang salapi nina dito kinalalagyan. A pagbutas-butasin: ay a lagyan ng numero sa pagitan 1 at 2, pang-isa o maramihan? Ah !

Dahil sa ang DOM-TOM, pagkapareho halagahan gaya ang ang nananahanan ng Quebec. Datapuwa't sila maaari magbayad nina postal cheque, manapa kaysa nina mandate. Nina PayPal, kumuha ang kahigpitan, kung sila "e-ikoreo" ito bumili iutos.

Dahil sa ang Adelie mamaybay ng ang antartiko, sa sumangguni ako nina courriel. Dahil sa ang Senegaleses, ako ipagpalit lahat ang pulutong nina- pahanginan ikoreo daan matapos pagtanggap ng a lalaki palamutihan lumitaw ng tinplate kumuha makatwiran size. Dahil sa ang Gabonese isa, a Fang maskarahan banal nina Nganga kung patunayan would maaari taggapin. Dahil sa tanga, isa litro ng langisan ng itimin cumin nasain gawin ang makitungo ganap a pamahulihan bulung-bulungan ako mula Jaipur, atipan ng pawid ito ipadala ako Nataraja, sumayaw kamisadentro, o a ktharâ alin, ang mahiya sundang isa laruang timbangan di a " kulayan". Hindi di ang gulugod, preferably.

Ito goes wala kasabihan atipan ng pawidPakikipagsapalaran ng Gamutin Enfoyrus ay talatuntunan sa ang halagahan ng ekstra magsipilyo Truffle, at kaya ay panghalip sa malakas pagbabagu-bago. At ako magbayad pintuho sa Jean Guenot, ang magtagal pranses sumulat kumuha unang panahon nang una ang pagkawala ng ang pasadya, dahil sa ito mapalad mapulot. A maunawaang lubos.


Pag-ukulan ng pansin dahil sa ang gumamit ng di ibigin kumuha ang batas

Di pagsasama-sama sa ito does hindi may sa magpalimos kanya tuwirin sa ang palayain pagpapahayag, ang may-akda sino ilathala himself ay hindi matutuhan sa a tradesman. Siya does hindi may sa ganito sa maaari magpatala kumuha ang ipagpalit magpatala at ay tagaayos kumuha hindi patawan ng buwis. Siya dapat simple magbayad ang kita patawan ng buwis "no trading", kung siya gawin kaunti. Siya ay uriin di ang category ng likha at Interpretations pampanitikan at masining. Pahintulutan sa amin pagsamahin atipan ng pawid ang perenniality ng ang tuwirin ay pamalagiin pataasin sa 70 taon matapos kanya kamatayan viakanya tagapagmana.


Pabalikin

Katas ng ang pranses batas sa ang may-akda copyright at masining ( batas n57°-298 ng marso 11, 1957, panturing nina ang batas n° 85-660 ng hulyo 3, 1985) bagay 19 bagay : "ang may-akda may tangi ang tuwirin sa ibunyag kanya gumawa" ( batas n85°-660 ng hulyo 3, 1985, art.6 Subject)" sa ang bigyan ng 63-1, ito pagpasiyahan ang prusisyon ng ipaalam at tagaayos ang ilagay sa kondisyon ng ito isa.../..." bagay 21 buhay : "ang may-akda magtamasa, kanya noong panahon, ng ang pili tuwirin sa gamitin kanya gumawa di kaunti bumuo atipan ng pawid ito ay at sa makabuti pecuniary.../..." sa ito

Pasiya

Noon ang " komandante", ka maaari lumakad balon maibigan ang malaki sarili, saan patagin ang hari goes lahat nag-iisa. Gaya umawit ito sa ka kumuha talino tiyak Sam, "sa download, ito ay labag sa batas". Ito would incarnate ang role ng Alain Quedale, malaman gaya Menestrel, di ROBIN D'ARDECHE, atipan ng pawid atipan ng pawid would hindi papagtakahin ako. Salagimsim ako pagsamahin dahil sa crafty isa atipan ng pawid ang lugar "apothicaire.fr" ay copyrighted, "ang patunayan Apothecary" at markahan ilagak. Gaya dahil sa ang pusa, ito silangan bakunahan at tatuhan.


       


8)-Album at lugar bakasanMusika, maestro !

Gunitain.


Handog

 

Mowgli, akin talunin kaibigan kumuha apat legs, at marahil akin talunin kaibigan di heneral, sumang-ayon sa kunin mahati di ito pulong ng handog. Ito itulot ako sa lagyan akin kumalmot ng may-akda sa kanya real icons. Tayo paraan ating sarili kapuwa maibigan maliit paagusan kanal di perya, at ito ay ganap karaniwan. Sapagka't ng alaala ng tauhan, ako lagi wrote maibigan a pusa.

Ito ay ang malaki buksan ng pinto alin ako malaman. Din, kung ng pakikipagsapalaran ka anyayahan sa amin sa kaunti muling pagsasama di mo tirahan, a sanggunian ng kaibigan: ilagay pang ilalim susi mo munting silid balon agad. Sino man bahay maglaman kanya mahiwaga, at dahil sa Mowgli, ang hiwagapangalanan hamon!Sherlock Holmeswas, di paghahambing, a maliit nakakatawa.

Datapuwa't ito ay done yumao, at mo takdaan ng oras ay napakamahalaga. Dito " humanga" : gumawa kumalat kanila gaya malayo gaya ka magkulang. Magpadala  e-ikoreo lahat those alin ka maibigan (patagin iba), gumawa biruin, may katuwaan ; ito ay palayain, at atipan ng pawid masiyahan sa ako gumawa hindi limutin sa pag-ayaw-ayawin nauukol sa ama ng ito sa ako at gumawa hindi subukin sa magbili kanila, tangi takdaan. sa palakasin ang loob ang artista at sa bumuhay atin mascot, handogwould maaari taggapin, was ito tangi ng isa euro.

Download mo kunan ng larawan preferred having chosen kanila sa tesis imahen mataas katuturan pagkamakasarili, alin man sa dalawa di a maliit ibulsa pdf, o matapos di ang palko, palko 1:

Mowgli atbiyolin;
Mowgli at  ponograpo, sepia;
Mowgli atponograpo, kulayan ;
Mowgli at Lavender;
Mowgli di bakayan;
Mowgli kumuhamalaki busalan;
Mowgli at Venetian mahiwaga;
A layo pinsanng Mowgli;
atpusaseen pagkakasundo sa ang pintor.

Gaya ang ang bumabasa ay hindi pilitin sa ibigin ang ketsap, marahil ito nasain lagyan ng paunang salita ang paysahe ng Provenceatipan ng pawid dito,palko 2: Avignon; Gordes; santo-Tropez; santo-Veran; Brantes; Camargue; toro; Abbey ng santo-Michel de Frigolet; mamaybay ng Esterel ;

o iba malawak ng Prangkisya, palko 3: Loire di Ardeche ; sakyan Gerbier de Jonc ; lagyan ng tulay ng Spain; humakbang ng  Roland ; Biarritz; Morbihan; kasukalan mamaybay; Quercy;Eguisheim .

gumawa ang malayo maglakbay laling marami gawin ka managinip? Atipan ng pawid hindi suliranin unahan! Ituro,dahil sa halimbawa,palko 4: a dromedary- taksi ; bayan-women ng ang Rajasthan ; takutin alin ay gutom ; turuan ng countryside; sumamba ng ang daan; nayon pagtanggap ; pakikipag-unawaan; Benares ; ablutions; cremations.

Peru, pook saan simple tao buhay at ang patagin ng ang gods, ito ay hindi malubha alin man sa dalawa,palko 5: Aymara ituro ; Aymara bata; mangingisda ng ang lawa Titicaca ; babae kumuha ang Alpaca; Ropemaking babae; LAMA; vicuna; paligo ng ang INCA ; Cusco; Machu Picchu; Lima.

Ay tigang lonelinesses ng Moroccodi maalinsunod kumuha mo kalikasan? Ka ay maintindihan, palko 6: craftsmen ng Marrakech ; lagos ang Atlas ;
Atï Benhaddou; dromedaries; caravan; liliman; dunes ng Merzouga.

At pagayon marami ng iba.. o sabihin ito sa kanya kumuha mamulakalak, palko7: rosas ; pansies.


Kawili-wiliinterno lugar
PageRank:http://apothicaire.fr , pranses orihinal salin


.