Celtic, Last of the Mohicans


Anwylyd Rhwyda surfer,  activate 'r audio function, ai 'ch angen at chlyw 'r 'n esmwyth caniad chan 'r sirens. Ai cei hychydig aig - led, ddefnydd http://apothicaire.fr/en/en  .

Fel achos 'r 'n bybyr farchogion a cerdd acha Rhyngrwyd ag Arglwydd Firefox, Arglwyddes Netscape, ai 'n hwy cegin bachgen Internet Explorer, chân 'r anrhydedda a bleidiau at chymer hon 'n lleddf cerrynt, ai hwy prefer 'i ag 'r arall goruwch.  

'n ddiweddarach, bydd beunydd caniatadwy atat at fachlud at 'm seler, onis 'n gaead. Bod 'n ddichlyn ag 'r camau, a lithriadau... Mae hefyd 'm terrace a 'm ardda; o leiaf, a ewyllysia d. Ai datgan 'ch athrylithoedd i mewn 'm WikiGriffonia. Na yn anfon darlunia, ond destun.

Chroesawa i mewn 'm darostwng residence. Chofnoda, chofnoda - felly!'ch horoscope chan 'r ddiwrnod

'r cath - cara tarot

At argeisia acha 'r Gwe:

'r Chria chan 'r Condor: 'n anhydwf chwedl

Anwireddau a Canau: 'n hen hysgrifau
       


1)-Monsieur Apothecari


 


Born rhywle i mewn 'r dde chan Ffrainc acha 'r ariandai chan 'r Rhone, Joel Medina alias cara 'r Apothecari, ebullient, 'n derfysgaidd a i mewn cara ag 'r buchedd pawb 'r gwellt arlunwyr, chnotiau an 'n gynhyrfus faboed.

doeau 'n blygeiniol blina 'i Athrawon a ewyllysia adfer bydew 'i at him. 'r hychydig a ddysg 'n flaen chan pawb, dydy at yn darllen llyfrau. Agora 'u at segurdod acha 'r chan 'i caer, 'n gyfryw enau-goeg ag 'r heula, at yn cefnu ar 'i chyrsiau chan athrofa. Pryd gwna mo cer straightforwardly at yn genweirio chwarae ai ewigod mo chan violin...

Canfydd Yoga Ocland, a 'na 'n Bell - 'n Ddwyreiniol callineb am hugain blynedd, hagen a arhosa drwo pawb 'r bau hun initiatory septennate a ewyllysia arwain 'i dan gyfriniol chyfadran. Bydd 'n goronog 'na imbecilo-mathematico-rigologist. Namyn fel 'r fossils chan Pythagoras 'na cer at 'r andras! 'r Apothecari doriadau ag eiddo arteithwyr ag 'n ddysgedig ddigonolrwydd a withdraws himself i mewn eiddo brenhiniaeth chan Chrysoland.

chyfansodda E 'n rhedegol bucheddau i mewn chwmni chan eiddo cath Siamese Mowgli a eiddo enilla chyfaill, 'r 'n amlwy Blaidd-ddyn. Ag 'n hwy chyfranogaeth, brawf at alchemical sylwadaethauddiod a ewyllysia danfon 'r ddyndod chan 'r blagio chan 'r hurtrwydd a rhyw arall chwiorydd. 'r feudwy consigns eiddo chan labordy acha ddua llyfrau chan a e anghenion at amlyga ni bydew 'n ddiau ddirgelychau.

Yn cysidro 'r extent chan 'r dasgu ymgymeredig a 'r 'n anarferol amrywiaeth chan 'r 'n ddynol amwyllion, arswydwn, och, a gwnaeth mo chwblha prevailing.
       

 


2)-Category chan 'r tonics
Beroriaeth.

Ddealla at tonics bwysedig chan 'r destunau at ymprydia rhyddiaith a 'r 'n ddianwadal chyngaws. ]n darllen i mewn 'n dri belts chan hallta baffio a ydy adfedda at boblogi, fel ag hynny whom 'r chwpanau chan de chan academician blina. Ai ag 'r canolbris teenager.

'n addefedig, fel da geometrician motorway, a, Ewyllysia mo gwrth-ddweud 'r 'n hen ddihareb: 'r shortest ffordd ydy amal 'r enilla. Namyn dydy da ar adegau at ad 'r at cer themselves at randomly choll hychydig i mewn 'r bacia - bau unforeseen secondary ffyrdd a chyfarfodydd, er gwella ca itself.

Dyma paham, 'r 'n amwyll hun chan fodura beic i mewn gwynebu chan 'r 'n Dragwyddol a Dwi yn cael arolygedig pawb 'r hexagon i mewn hychydig blynedd, bu 'n anaelau a Dorrwn hun ddiwrnod: Robin d'Ardeche, ffugchwedl chan 154 dudalennau. Darllen acha bannod ai download an dynnu ag fformat pdf Adobe Reader -25 p., 588 KB Dydy rhyddha.

bersonoliaeth 'r bôn 'n lliwiog, yn hytrach na ddua acha gwynnwy, dydy achos hychwaneg chysura ag 'r screen. Amrywia chan hun destun at arall. Chwestiyna chan. Hun 'n benodol recommends 'r ddelw atat " llonaid screen ", cenna 100 . A dweud y gwir, sy gostega gwella ag 'r rhyddha navigator Firefox, 'm preferred cadno chan danio.

Nodwn a 'r hornest chan banjos chan hon 'n amlwg bilen goes cara faneg at 'n 'n ddiweddar parody chan Robin Hood. Atfydd byddi 'n ail at gwrandaw at hon 'n amheuthun berl blwc yn arfer chan Mercora IMRadio. 'r awdur alwir Eric Weissberg. 
 

    Chrynodeb? Gwna mo gwna cara 'r ddyn a lifia 'r ddyn, a lifia 'r arwedda: download 'r dynnu a cerdd 'ch i mewn 'r choedwig. At brynu, dydy am 'r bennawd 'ch driniaeth, ai mo, edrych ar eisoes at - 'na.


        

 


3)-Category chan 'r purgatives
Rhyw carthir ag 'r gwreiddia chan
Ibogaothers cer at Amazonia yn yfed 'n amlwg Ayahuasca, blwc rhyw boblogi i mewn India hystumir acha 'r ben. Allir hefyd sgania eiddo 'n anymwybodolat 'r oneiric ffordd a restick 'r bisiau ar ôl ffasiwn acha eiddo blufio. Exists llyfrau p'un all ond dorri yn celwyddo.

Breuddwydiawaked i fyny ai chamanic travels, 'r chwestiyna ewyllysia mo bod 'n eglur. Ddychmygir, remembers hun, ai canfod ni 'n gyflin bydau? A chnotiau 'i? Sy mo arddangosedig na ydy mo photographed.

ddyfnderauHyn destunau, yn canlyn 'r enghraifft chyfoglyn gwin a disencumbered 'r chylla chan a 'n afrosgo beichia, cartha ni 'r asgre at yn amlygu ni 'i 'n argel. Chynrychiolan a ddyhea incursion i mewn i 'r 'n danddaearol choffadwriaethau. ]n 'n Atlantisinterior. Chyfle chan 'n anfanol chyffroadau ble 'r 'n uffernol hun a 'r 'n rhyfeddol hun ydy am ochra hun chan 'r arall. Choblynnod, blaidd-ddyn, fauna, ddewines, dywyllwch choedwig, ddyfeisiedig dafodiaith, runicspeculation, hud chrisial, extraterrestrial, ddreigiau a griffins, pawb oes.

Amsera mae crogedig, solidified ai undulatory, a pes adwaenir fel at dreiddio i mewn 'n gyfryw labyrinths, neb ewigod mo adnabod 'r moddion chan yn gadael 'na intact. Dydy 'n anafraid beunydd bydew at chno at darllen 'u, erioed mo at brysia 'r cama.

ddegHefyd 'm 'n od anian 'n fore had 'i ai at 'n ddiweddar chilgwthia 'm at brofi i maes hon fanylyn fesur chan 'm chydwybod. A serch Gostega did mo ddeall 'i blynedd ar ôl yn cael been 'n gaeth amdani, yn aros 'n amyneddgar mai egluredig ata, Ddoda am 'r byd hon 'n annhebygol yn bod llonaid ag immodestie:
'r Chwilia chan Aldoran, 'n chwedlonol ffugchwedl chan 296 dudalennau. Darllen acha bannod ai download an dynnu ag fformat pdf Adobe Reader --28 p., 754 KB. Heb ddim at dalu, 'n ffodus andras! At breinia dafl 100 .

'r bôn arlliwir yn hytrach na ddua acha gwynnwy ( eithria 'n ddau iawn conceptual dramwyfeydd), a dydy awyddedig: am 'r darfod chan hun awr chan yn darllen at 'r screen, hun ewyllysia ddeall paham. A 'na acha 'r Zoranius blaned 'r ddynion ca 'r glas blinga, 'na...

  Chrynodeb? Ddodir 'r Aig mewn baeol? Darllen 'r dynnu a nofia. At ca 'r anifail, 'r drefnau ydy egluredig am 'r bennawd 'ch driniaeth,
namyn canfod eisoes
hon.
       


4)-Category chan 'r elixirs

An elixir quintessence atom ydy 'n benbaladr a 'n bybyr a canolbwyntiedig moddion fynedig at chyfres chan distillations chan a primary chynnyrch. Danfona pawb 'r blasa, pawb, a titrates chanddi 'n dal oddi alcohol. Ddefnynna at ddefnynna, blwc yn bod 'n gyfrodedd mewn serpentine chan labordy chynorthwywr, 'i sublimated er 'r 'n addfwyn boethedig gostega. Beichia ddogna ydy ddigon fel a 'r darthau asgenna ni at 'r hymennydd, 'na, bod 'n ddichlyn ag feddwdod...

'n ddiau travels achosa 'n gyfryw upheavals. I mewn India, er enghraifft, ai i mewn Peru. 'n ddiau destunau hefyd. 'ma, na lenyddiaeth, na 'n artistig ystumia, namyn cadfridog athroniaeth chymerir 'r elevator a canfyddir Celi ar gyfer. Hyd yn oed pes ydy ag humour. Wynebwn ourselves ag 'n holiadau 'n flaen a adfer am 'r dendio, gostega, gostega, a gostega. 'r bynciau ydy yn amlhau, namyn 'r atebiadau, hwy, ydy erioed 'n ddiwethaf. Na mewnforion: hanfod, bu 'r route, mo 'r casgliad.

I mewn hon gwythïen, allir darllen: Amlygedig India,  'n athronyddol ffugchwedl chan 138 dudalennau. Darllen acha bannod ai download rhyddha a sample ag fformat pdf Adobe Reader -13 p., 890 KB At breinia dafl 100 .

gweledigaeth 'r gwelwa horaens arlliwia chan 'r bôn yn hytrach na ddua acha gwynnwy, dydy deliberated chrawn. At ddychwelyd at dalla ddynion 'm darllenwyr, dydy mo 'm chan 'r bethau. A 'na i mewn India, fynachod bererinion mewn gwisga horaens tunic. Pryd hwy 'n noeth ewyllysia mo chyhoedda, at ddod i 'r blymio amgylchedd chan 'r llyfr, hon dudalen BBC Radio Player ble ewyllysi ca 'ch ddedwyddwch i mewn 'r category " Browse: Asian Network ----> Devotionals Sounds, Hindu. " 'r nostalgic hunau ewyllysia all gwrando ar cinematographic extracts blwc yn clecian acha Mother India gwrs. I mewn chyflyra, wrth, at download 'n Real Player.


    Chrynodeb? Na 'r 'n frenhinol ffordd achos boblogi mewn brysia. Goeli a ddysgir hon i mewn ond hun ddiwrnod? 'na? Namyn ai cei 'r chlefyd purchaser, 'ma a 'n flaen argraff.
       


5)-Category chan 'r elïaugweithia Damweinia ar adegau a darllenir ai a dorrir at remake a 'n grai blinga, ai at atgofia a buwyd 'n ieuangach. Chreider, frankness, hynoda hon bath chan. Gwibir 'na hychydig at thoughtless, heb 'n fanwl goal. Dydy fel ai gwnaed a pomade anti-chrebacha ai
an eliat lacia 'r chyhyrau am naill ddiwrnod hwyr llanwedig bydew.

Fel Dorrais: 'r 'n Orffwyllog hun a sells Callineb, 'n athronyddol ffars chan 126 dudalennau. A Fi was eithaf 'n ieuanc, yn wir. Ddoctora Enfoyrus chan 'r Chyfadran chan Ocland, a took ata i mewn affeithiad, wanted bydew at chynnig 'm a em Ragdraeth. Ddiolcha 'i. Dydy 'r chrawn chan a 'n gyfriniol aran a 'i barasiwt hysgriflyfr i mewn 'n ddillyn ffordd.

 Alli at darllen 'i acha bannod, ai at download 'i ('r Foreword, mo 'r aran) achos rhyddha ag fformat pdf Adobe Reader --12 p., 1 715 KB. Amcani 'r arlliwia chan 'r ddogfenna, hon amsera? At breinia a cenna 100 .

At arlwya ag 'r 'n dufewnol resymeg chan hon 'n llengar Schmilblic, canfod 'r bydysawd chan a 'n gyfriniol Fflemegbeintiwr, yr un hun fel i mewn 'n flaen chan anhudda. A gives ddrychfeddwl.

  A chrynodeb?Dydy llyfr. Darllen 'i. Oni, mae PayPal, a dydy braidd mo 'n ddrwg.

       

 6)-'r 'n fawr chyfuniad


'r beroriaeth softens ansoddau: chlecia 'ma 'n ddechreuol.

'r Hagen fel, 'r ond arlwyau a ewyllysi mo ca i mewn 'n fferyllfa, ]n 'r laxatives. Dali i fyny ag yourselves i mewn 'n ddiau llyfrwerthwyr. Yn wir, 'r beachcomber chan lenyddiaethau ddilysedig at 'r multinationals chan 'r argraffiad a Philistiaid ysguba pawb acha 'i dramwyfa. Llyfna a bydew moulded destunau. Manufacture ag 'r punch, alanasau Canadian choedwigoedd, complicities cyd-rhwng yn hysbysebu hysbysebwyr a dyrrau chan bwyso, a 'n arddun basâr!

Chyfundrefn a evacuates 'r awdur at doli 'i at feinedd 'n adlaw hysgrifennwr ai at chroth chan intensive yn bridio, a chrynswth bolgno buddion chan boblogi yn cael a benderfynu i mewn 'r chyflea chan 'r darllenwr chan beth must bod 'n arddun a anrhegadwy. Ddifadwy, braidd. Fi bwra, felly dwi. A makes cellwair hun, 'n frac? Hyd yn oed amsera chan Voltaire, 'r hysgrifennwyr were 'n rhuglach, hyd yn oed ag beryg at casgl rhyw drubbing. 'na bodoledig chan 'r Farchog chan Rohan equipped ag ddigon hysbryd at bloeddia ag 'n hwy gwasanaethwyr: " gwna mo bwra ag 'r ben, all gostega ad rhywbeth 'i da! "

A adfer ata i mewn chof 'r eiriau chan Fauna bonesetter ai chan Adda 'r chyndad, Anghofiais ( 'r Chwilia chan Aldoran, category purgative): " Gwnelan 'm chwardd, hynny chan awron, ag 'n hwy bapuro! At ymddiried 'i ddrychfeddyliau at ddefnydd chan p'un ydy arferedig achos oneself 'n arbennig at sych 'r bôn, dydy mo at arswyda 'r 'n chwerthinllyd hun a at amau ddim. Ag 'r 'n flaen bwrw glaw, Amsera ewyllysia gorcharfan 'u chan 'i chofnoda. "
Namyn ydy bapuro ai peidio bapuro, achlysur at gwna gweithia chan focha, Gofynna 'i chennych?

Dydy hon ddicllonrwydd a arweiniedig 'm at chyfansodda a manufacture a chyfrol a would mo ddisgwyl yn debyg i unrhyw 'n hysbys: Anturiaethau chan Ddoctora Enfoyrus, 'n ddarluniadol 'n athronyddol ffugchwedl, Avignon, 1996, ISBN 2911344006, 293 dudalennau, 'n Fawr Brisio chan 'r Amseroni chan 'r blaidd-ddyn. Gwna mo brynu 'n arbennig ble atalnoda 'r ISBN, gwerthir 'i atat am brisio brinder chan casgl a chostia 'r blinga chan 'r bôn. 'm, Ca 'i atat at chyfatebiaeth achos 20 euros 'n llai, chluda cynwysedig, 'n gysefin argraffiad, mo - baeddedig, am 'r bennawd: 'ch driniaeth

Beth amgyffreda, hon 'n arobryn ddua llyfr?  Imagine, ai 'ch all, a synthesis chan 'N ORFFWYLLOG A SELLS 'r CALLINEB a  AMLYGEDIG INDIA addurnedig chan gorymdaith chan delirious eglurebau, ble pob un chymeriad would ca eiddo cyflwynedig big chan chymeriad. Mo argyhoeddedig? Ddisgwyl am 'na. Yn peuo i maes bapuro, hinc sepia, monochromic anhudda ag 'r yn ysgythru chan Bruegel 'r Henafgwr ddeudir a opens 'r safle i mewn 'r foreground. Amhwyllter, a atat!

Namyn odiaeth 'n rhamantus, dydy 'r hanes chan 'i arfaetha. A hun, Ewyllysia erioed ddeud 'i atat amdanat would mo choelia 'm...
mewn Jyst hon feinedd fanylyn achos 'r yn cyfleu i mewn cega: a 'n arddun bore, 'm bapuro gwneuthurwr danfonedig at amryfusedd 'n ddau dunellau chan bapuro i 'm model gwneuthurwr a 'r ffenest ag hon cawrfil chwilfriwiedig ato. Fi ewyllysia mo ddeud mwyach. Ag 're - llyfrau anegni, o leiaf, gwneir mo undergo 'r chan 'r matter. A 'r gwe, a ymhellach carries na 'r chwythbib chan Telecons.


ddiolchedig 'n ddiwethaf, chan ansawdd chan gwasanaeth chan bwyso, 'ma beth Dorrais ar y pryd ag 'r 'n ddau cant newyddiadurwyr at a Chynigiaswn a specimen a a 'm ag bum erthyglau -na esbonia: 


Mister 'r Llysgenhadwr chan 'r Lenyddiaeth,

Na, 'r llyfr a Chynigia atat heddiw ydy mo a chan a Parisian golygydd, a chysurwn ourselves rhyw. Na, 'i ewigod mo darddu chan a 'n amlwg hysgrifennwr at 'r fil recognized athrylithoedd a 'r anian would atal rhag yn cysgu ai would farweiddia 'r others. Namyn ai, heb gormod yn bwrw 'ch grymoedd na chan 'ch amynedd, Fi arch a rhybuddi 'r chyhoedd chan 'r enedigaeth chan hon gweithia fel chan beth dydy 'n ddoeth at ddeud, dydy a Adwaen a at yn ymddiried 'i at 'ch arbenigwr balfau, atynnir 'i chan 'r drem chan an imbecile chan 'n llai. At yn diolch 'ch achos 'ch chyfryngau amgyffred Eiddo 'n bur, anwylyd Syr, a ag 'n ebrwydd, atfydd: llwyddiannau chan 'r yn sgwennu agor ata 'r ffenest.

'r ApothecariA ymhellach yn adio, fel a 'r hunanladdiad was hychwaneg chwblha,


'n addefedig, i mewn 'ch ardaloedd nobody invites 'm:
Dwi mo hynny a a godfather recommends,
Hugues de Margoulin ai Jean de Broceliande;
Namyn pawb ar ei ben ei hun Baffia at chod 'm lais
Goruwch 'r cenfaint chan 'r gweithfa gostega -born blant,
I mewn hon 'n ddirfawr aig ag 'n amheus amlinellau,
Pandemonium 'r 'n orffwyllog hunau, chwyddedig chofnod - llyfrau,
Ble Drochais 'm asgre a gobeithia 'r hun bore.

'r dreisio chan 'r darostwng ydy gwerth serch arhosir 'na,
Dydy 'r gweithia chan 'n aflonydd, chan an Absolwt 'r chwilia.
Ai darllenir 'i chan 'r darfod at 'r prelude,
'r buchedd chan a iawn 'n ddysgedig gwyddon adwaenir
A ar goll hun ddirwya ddiwrnod pawb eiddo sicrwydd,
Amdani had adeiladedig acha yn chwimio dywod.


Achuba 'r barhad at 'ch, achos sy mo drefnedig.
'n ieuanc boblogi a awron darllen 'm, erioed gwna a. 'ch would hysbyddu cwch i maes ddeg blynedd chan burdan.


    chrynodeb ? 'n ddiedifar consumers a Dracula chan motorway, chilio rhag 'n ffau! Mowgli a 'm, ni chyhoedda 'ch hon.

       


7)-'ch driniaeth
                  

mewnforion 'm destunau ydy cara 'r 'n ddillyn benywod, gwnelan mo cyffelyb i ddeud 'n hwy heneiddia. Rhyw ydy bymtheg blwydd oed ai others 'n bedwar, namyn na: berthynan at 'r amrantun pryd darllen 'u atat. Gwair chan 'r classification! Adawn a ag 'r gwyddoniaid chan athrofa.

Apothecari's accountings        1- at e-bostia


            a) Rengau pdf Adobe Reader astudiedig i mewn fanylyn achos a 'n gomfforddus yn darllen ddelw " llonaid screen " ag a 'n lliwiog bôn:

# 8,50 Euros, 'R 'N ORFFWYLLOG HUN A SELLS CALLINEB, 3 262 KB
# 8,50 euros, ROBIN D'ARDECHE ai AMLYGEDIG INDIA, 914 KB a 1 337 KB
# 8,50 Euros, 'R CHWILIA Chan ALDORAN, 13 337 KB 


            b) 'n economaidd formulas i mewn pdf ag 8,50 euros 'n arbennig astudiedig, namyn heb ddelwau na 'n lliwiog bôn:

# Formulates A: 'r 'N ORFFWYLLOG Hun + ROBIN, 1 257 KB
# Formulates B: 'r 'N ORFFWYLLOG Hun + INDIA, 1 418 KB
# Formulates C: ROBIN + INDIA, 1 090 KB

Yn bod anrhegedig 'r faint chan 'r rengau, 'n ddiau llyfrau ewyllysia bod 'n ddrylliog i fyny i mewn i 'n amryw rengau chan at 'r hychwaneg 2 Mo at restick ag 'r reception. 'r Chwilia, i mewn fanylyn, weighs yn anad 13 Mo! Dyma paham bai hychwaneg judicious at archeba 'i oddi CD ( canfod with)).


            c) Ddelwau chan daledigaeth :

Sef 'ch 'r archeba at 'n Ffrengig bancia dynnu ai mandate, a Fi ata anercha 'ch " e -maile " 'ch rengau fel chan 'r validated cashing. Gwna mo anghofia, i mewn 'ch brynu archeba a alli ata anfon e-bostia, at argraffa ai recopy, at bennu 'ch electronic anercha, ai a chan a 'n bosib chyfaill ata! Achos pawb 'r drigianwyr chan gwregys EUROLAND a ond hyn, Chymera 'r electronic daledigaeth via 'r PayPal system. Hyd yn oed hynny a gwna mo ca a PayPal adla namyn a 'n annichellgar bancia chriba all arfer hon chyfundrefn, 'n hyblyg a encrypted ag 128 catiau, chyfundeb SSL. Idem, a goruwch: fel chan ategiad chan daledigaeth dros PayPal, Fi 'ch " e -maile ". Gwna mo anghofia, 'n gyflin at 'ch daledigaeth, chen " e -mailer " 'ch brynu archeba a at bennu 'r electronic anercha chan danfoniad!        2-at 'r Llythyrdy


            a) Rengau pdf acha CD :

'r Pawb 'r possibilities chan 'r 1 -a) a 1 -b) goruwch crybwylledig ydy valid, namyn a brynir hun ai hychwaneg gweithfa, hwy pawb chofnodir acha 'r unrhyw CD, a chwbl chod chan 'r archeba ewyllysia mo bod codedig er gwaethaf 'r overcost. Daledigaeth at 'r Llythyrdy, ond 'n Ffrengig bosibbancia dynnu ai mandate, 'n PayPal. Mandate ond, a ag 'r 'n Ffrengig tariff achos 'r Swiss hunau, ai gwnelan i maes i mewn euros 'r Trigolion chan Quebec ewyllysia dalu at 'n gydwladol mandate, PayPal  hefyd, ag 6 euros chan amlha chan 'r chwbl chod, cystal fel 'r DOM.


            b) Danfon bapuro, 'n gysefin argraffiad, ddosbarthedig 'n amheuthun barthu :

# 30,50 euros, ANTURIAETHAU CHAN DDOCTORA ENFOYRUS at 'r Llythyrdy, 'n Ffrengig bancia dynnu, mandate, ai PayPal. At adia 6 euros achos 'r chan Trigolion Quebec a 'r DOM (Postal cheque, mandate, cara PayPal).

60,00 euros pawb 'r bobiad chluda cynwysedig at chyfatebiaeth ( bapuro + 4 rengau pdf arlliwia acha 1 CD delivers), sy at ddeud 'n llai na 'r brisio chan da blawd am 'r restaurant a lasts ond 'n ddau horiau a ewyllysia gwna brifi 'n fwy ai ewyllysia ddychwelyd at 'ch 'n adwythig.

Achos 'r Trigolion chan Quebec ( a 'r DOM), achos unrhyw archeba at adia 6 euros acha 'r chrynswth. Allan i mewn fanylyn arfer PayPal brisio. 'r latter ewyllysia Chwilia 'n benodol, chan 'i parlure.
Achos 'r beuoedd amgen na hynny crybwylledig i fyny at awron, unrhyw archeba heb eithriad gwneir at postal mail, a unrhyw daledigaeth at mandate ag 'r chan archeba:


    Joel MEDINA,
    12, Rue du Luberon
    84000 AVIGNON
    FFRAINC METROPOLITAN
    EUROPE
    WORLD
    SOLAR CHYFUNDREFN
    GALAXY
   BYDYSAWD.


chyfnewidAt unrhyw 'n ddefnyddiol darfod, ni adalw a: 1,00 euro = 1,56 Swiss 'n frac = 1,41 Canadian ddoler. A allir beunydd bedi am 'r datblygiad chan 'r drethi chan chan 'r currencies at 'ma. Adameg: ydy dalm lleoledig cyd-rhwng 1 a 2, hunigol ai 'n lliosog? Ah!

Achos 'r DOM - TWM, unrhyw brisiau fel 'r Trigolion chan Quebec. Namyn allan dalu at postal cheque, yn hytrach na at mandate. At PayPal, ag 'r rigour, ai hwy " e -mailent " hon brynu archeba.

Achos 'r Adlieé hwylio gyda'r tir chan 'r O Gylch y pegwn deheuol, at ymgynghora 'm at courriel. Achos 'r Senegaleses, Chyfnewida pawb 'r bobiad at awyra -mail ffordd ar ôl chroesawiad chan a malette addurnedig oddi tinplate ag 'n rhesymol size. Achos 'r Gabonese hun, big fiswrn 'n ddedwydd at Nganga authenticates would bod chroesawa. Achos Morocco, hun liter chan holew chan ddua chwmin ewyllysia gwna 'r ddelia perfectly. Ai a Hindu hears 'm er Jaipur, a anfona 'm Nataraja, yn dawnsio Shiva, ai a ktharâ, 'r hud bidog p'un esgobaethau mewn " Tintin ". Mo i mewn 'r bacia, preferably.

Aiff heb yn deud a Anturiaethau chan Ddoctora Enfoyrus ydy indexed acha 'r brisio chan Beth Dros ben Brushed Truffle 'n, a 'n ddilynol ydy prone at bybyr fluctuations. A Dala gwarogaeth at Jean Guenot ffodus, 'r bara 'n Ffrengig hysgrifennwr ag 'n hen anad 'r disappearance chan 'r rhywogaeth, achos hon 'n ca. A Master.


Noda achos 'r arfer chan i mewn cara ag 'r chyfreithiau

I mewn adio ati ewigod mo ca at cardota 'i dde at 'r rhyddha fynegiant, 'r awdur a publishes himself ydy mo cymathedig at a tradesman. Gwna mo ca fel at bod cofnodedig ag 'r Farchnata chofnoda a atgyweirir ag na dasgu. E must 'n annichellgar dalu 'r chyllid dasgu noncommercial, ai gwna rhyw. Dydy ddosbarthedig i mewn 'r category chan Chreadigaethau a Interprtationsé 'n Llengar a 'n Artistig.Adiwn a 'r perenniality chan 'r defion chynhalir i fyny at 70 blynedd ar ôl 'i addoed via 'i aerion.


Adalw

Extracts chan 'r 'n Ffrengig chyfraith acha 'r awdur' s hawlfraint a 'n artistig ( Chyfraith n57°-298 chan Mawrth 11, 1957, modified at 'r chyfraith n° 85 -660 chan Gorffennaf 3, 1985) Erthygl 19 arlwyau : " 'r awdur has ond 'r dde at amlyga eiddo gweithia." ( Chyfraith n85° -660 chan Gorffennaf 3, 1985, celf.6Subject) " at 'r chan erthygl 63 -1, benderfyna 'r gorymdeithia chan dadannudd a chyfyngderau 'r amodau chan hon hun.../..." Erthygl 21 yn : " 'r awdur enjoys, eiddo buchedd ystod, chan 'r exclusive dde at gweithia eiddo gweithia i mewn rhyw ffurfia mai a at elwa pecuniary.../..." chanddi

Casgliad

'na 'r " huchgapteiniaid ", alli cer bydew cara 'r 'n fawr hunau, ble hyd yn oed 'r brenin goes pawb ar ei ben ei hun. Fel sings 'i atat ag athrylith 'n ddiau Sam, " at download, dydy 'n anghyfreithiol ". Hymgnawdolai 'r role chan Alain Quedale, 'n hysbys fel Mnestrelé amlygynnau would mo, i mewn CHOCH-GAM Chan ARDECHE, a a synna 'm. Premonition. Fi adia achos 'n ddichellgar hun a 'r safle " apothicaire.fr " ydy copyrighted, " 'r authenticated Apothecari " a adneuedig. Fel achos 'r cath, 'i ddwyrain VACCINATES a TATTOOS.


       


8)-Albwm a safleoedd partnersBeroriaeth, maestro!

Atgofia.


Chyflwyniad

 

Mowgli, 'm enilla chyfaill ag 'n bedwar baglau, a atfydd 'm enilla chyfaill yn gyffredinol, 'n gytûn at chymer barthu i mewn hon yn cwrdd chan chyflwyniad. Alluogai 'm at atoda 'm chrafangia chan awdur acha eiddo 'n frenhinol icons. Feddyliwn ourselves ill dau cara feinedd drainage camlasau i mewn ffair, a dydy eithaf normal. Chan chof chan ddyn, Fi beunydd wrote cara cath.

agoriadDydy 'r 'n fwyaf agorwr chan byrth a Adwaen. Hefyd, ai chan anturia gwahoddi ni at rhyw aduniadau i mewn 'ch residence, chwnsel chan chyfaill: ddod dan 'ch seler bydew 'n chwim. Unrhyw d] contains 'i ddirgelychau, a achos Mowgli, 'r chyfriniaeth enwau ar!Sherlock Holmeswas, i mewn chymhariaeth, feinedd 'n ddigrif.

Namyn dydy 'n ddigon 'n ddiweddar, a 'ch amsera ydy invaluable. 'ma " aruthreddau ": gwna chylchreda 'u dan fel 'ch angen gwna hynny. Anfon e-bostia pawb a cari (hyd yn oed others), gwna diddanion, ca cellwair dydy rhyddha, a a pleases at me. Gwna mo anghofio am benodi dadogaeth chanddi ata a mo brofi at gwerth 'u, ond restriction. At annog 'n arlunydd a at faetha 'n mascot, anrhegionwould bod chroesawa, was hon ond chan hun euro.

Download 'ch gwawl-lun preferred mewn ymysg hyn ddelwau 'n dal darnodiad individualized, ai mewn feinedd bocedu pdf, ai ar ôl yn cael ddetholedig 'u i 'r horielau, horiel 1:

Mowgli a Violin;
Mowgli a Phonograph, sepia;
Mowgli a Phonograph, banerau;
Mowgli a Lafant;
Mowgli i mewn Chynllwyn;
Mowgli ag 'n fawr Ffroen;
Mowgli a Venetian Ddirgelychau ;
A bellter cousinchan Mowgli
A Cath'n weledig yn ôl 'r beintwyr.

Fel 'r darllenwr ydy mo dreisiedig at cara 'r cathau, atfydd 'i ewyllysia prefer 'r landscapes chan Provencea 'ma, horiel 2: Avignon; Gordes; Seintia -Tropez; Seintia -Veran; Brantes; Camargue; Deirw; Abaty chan Seintia -Michel de Frigolet ; Hwylio gyda'r tir chan Esterel ;

ai arall gwynebau chan Ffrainc, horiel 3: Loire i mewn Ardeche ; Mount Gerbier de Jonc ; Bontio chan Hisbaen; Cama chan  Roland ; Biarritz; Morbihan; Gwyllt hwylio gyda'r tir; Quercy;Eguisheim .

Gwna 'r 'n anghysbell deithiau hychwaneg gwna breuddwydi? A' s na problem. O flaen! India, achos enghraifft, horiel 4: a ddromedari -taxi; bau - benywod chan 'r Rajasthan ; bygyla sy 'n llwglyd ; hysgol chan countryside; addola chan 'r hystrydoedd; bentref chroesawiad ; negotiations; Benares ; golchiadau; cremations.

Peru, chyflea ble 'n annichellgar farwolion buchedda am 'r gwastatewch chan 'r dduwiau, dydy mo 'n ddrwg ai, horiel 5: Aymara Indian ; Aymara blentyn; bysgodwr chan 'r Llyn Titicaca ; Arglwyddes ag 'r Alpaca; Ropemaking benyw; LAMA; vicuna; badd chan 'r INCA ; Cusco; Machu Picchu; Lima.

Ydy 'n gras lonelinesses chan Moroccoi mewn chydymffurfiad ag 'ch anian? Ach ddealledig, horiel 6: chrefftwyr chan Marrakech ; drwo 'r Atlas;
Aït Benhaddou; ddromedari:o; caravan; arlliwiau; dywodfryniau chan Merzouga.

A ogystal chan others... Ai ddeud 'i ato ag blodau, horiel 7: rhosyn ; pansies.


Yn diddoriRhyngrwyd safleoedd
PageRank:http://apothicaire.fr , 'n Ffrengig 'n gysefin chyfieithiad


.
u; ddromedari:o; caravan; arlliwiau; dywodfryniau chan Merzouga.

A ogystal chan others... Ai ddeud 'i ato ag blodau, horiel 7: rhosyn ; pansies.


Yn diddoriRhyngrwyd safleoedd
PageRank:http://apothicaire.fr , 'n Ffrengig 'n gysefin chyfieithiad


.